Budeme přepisovat učebnice?

Martin Tůma  |  Vesmír

Tohle opravdu není dobrá zpráva pro všechny archeology, paleontology a jiné vědce zaobírající se historií. Jejich hodiny jdou totiž špatně.

Vědci používají pro datování nálezů měření, založené poločasu rozpadu radioaktivních prvků. Poměr mezi radionuklidy a produkty jejich rozpadu jim umožňuje určit stáří. Ale poločas rozpadu, ta konstanta v jejich výpočtech, o kterou se vše opírá, bohužel konstantou není.

Vědci z univerzit ve Stanfordu a v Purdue zjistili, že se v létě radioaktivní prvky rozpadají hůře než v zimě. A to tak, že se to nedá vysvětlit chybou měření. Co více, ještě dříve než přijdou první projevy sluneční bouře, projeví se to snížením počtu radioaktivních rozpadů.

Ilustrační foto

Pro vědce je tento jev opravdový bolehlav, protože nikdo zatím netuší, co je jeho příčinou. Když vyloučíme doposud neznámé částice, přítomné ve slunečním záření, tak horkými podezřelými jsou neutrina. Nejvýznamnějším zdrojem neutrin je naše Slunce. V samotném srdci naší hvězdy je žhavá termonukleární pec, která spéká vodík na hélium. Uvolněná energie se potom vydá na povrch, ale zatímco fotonům to trvá stovky let, než se proderou na povrch, neutrina to zvládnou během dvou sekund.

Dále pokračují rychlostí blízkou rychlosti světla. Pro neutrina je veškerá okolní hmota jako síto s příliš velkými oky, aby je zachytilo. Odborně se tomu říká malý účinný průřez. Například každou sekundu prolétají vaším tělem miliardy neutrin a přitom za celý život se jich s hmotou vašeho těla nesrazí více než dvě nebo tři.

Ale fakta nelžou. Před vědci je teď opravdový oříšek, jak tento jev zdůvodnit. Už před časem došlo k objevu jiného podivného chování neutrin, k jejich oscilaci. Ale ani ta nedokáže zdůvodnit, co se děje. Prostě stojíme ve dveřích k nové, pro nás dosud neznáme komnatě fyziky.

Snad zbude vědcům dost času na její prozkoumání, když bude nutno přehodnotit radioizotopové datování a přepsat učebnice geologie a paleontologie. Ale má to i jedno plus. Jakmile nám začne sám od sebe Geigerův počítač cvakat pomaleji, žene se na nás sluneční bouře. Toto měření nám dá potřebný čas na přípravu, abychom omezili dopad na družice a elektrické vedení.

Zdroje:
http://news.stanford.edu/…-082310.html

Foto: fotobanka Shutterstock

Nejčtenější