Budeme jezdit na melouny?

J. PETR  |  
meloun vodní

Americkým vědcům nedávají spát melouny, které přijdou nazmar při sklizni. Plnou pětinu úrody nechávají pěstitelé melounů na poli kvůli nejrůznějším defektům. Deformované melouny by se neprodaly a zemědělci je nakonec zaorají. Šťáva těchto melounů se však dá velmi snadno zkvasit a může posloužit k výrobě biolihu pro pohon spalovacích motorů.

Na každém hektaru pole zůstane po sklizni obvykle tolik melounů, že by to stačilo k výrobě 220 litrů biolihu. Ještě před zkvašením by se vyplatilo z melounové šťávy izolovat některé poměrně vysoce ceněné látky, jako je lykopen nebo citrulin. Ani toto předběžné zpracování neochudí melounovou šťávu výrazněji o zkvasitelné cukry a nesníží produkci biolihu. Účinnost při výrobě „melounové“ pohonné hmoty je poměrně vysoká. Z každého gramu cukru se vyrobí 0,4 gramy etanolu.

Nejčtenější