Bill Gates chce zachránit čtyři miliony dětí ročně

Helena Vrecková  |  Počítače

Při vyslovení jména Bill Gates se většině lidí pravděpodobně vybaví pojmy jako zakladatel společnosti Microsoft či jedna z nejbohatších osob světa. Bill Gates se však nyní aktivně věnuje Nadaci Bill & Melinda Gates Foundation, která zahájila novou kampaň Living Proof Project.

Nadace Billa a Melindy Gatesových

Již v roce 1994 založil Gates Nadaci The William H. Gates Foundation s počátečním vkladem 94 milionů dolarů. Roku 1999 ji přejmenoval na The Bill & Melinda Gates Foundation. Během let dosáhla financovaná částka na dvě miliardy amerických dolarů.

Hlavní činností nadace je snaha zlepšit kvalitu života lidí v rozvojových zemích prostřednictvím zdravotnictví a osvěty. Tím je například Dětský očkovací program, Program omezení úmrtnosti matek, či Gatesův školský program Millenium, který financuje podporu chudým studentům při získávání středního vzdělání.

Organizace se dělí do tří programových oblastí:

Program globálního rozvoje: jeho náplní je boj proti extrémní chudobě prostřednictvím grantů (například finanční služby pro chudé, zemědělský rozvoj v rozvojových zemích).

Program globálního zdraví: zaměřuje se na záchranu lidských životů v chudých zemích spojením pokroku ve vědě a technologii. V jeho zájmu jsou zdravotní problémy, které v těchto zemích mají významný dopad na život, ale přitom se jim věnuje málo pozornosti a finančních prostředků. Prostřednictvím tohoto programu jsou dotovány například Globální aliance pro vakcíny a imunizaci, již zmíněný Dětský očkovací program a výzkum HIV.

Program Spojených států: ač by se mohlo zdát, že právě v USA již není co zlepšovat, opak je pravdou. Podle nadace Billa Gatese není jeden z pěti studentů střední školy schopen pochopit obsah čteného textu. Jednou z činností programu je zakládání a financování malých škol, ve kterých by se snížil počet studentů na jednoho učitele. Dále pak udržování volného přístupu veřejnosti k počítačům a internetu v knihovnách nebo také zajištění možnosti vzdělávání pro všechny Američany.

Schéma Národního centra pro vzdělávání k docílení vyšší úrovně vzdělání

Living Proof Project: Gates nepolevuje

Mediální výzkum v Americe ukázal, že hlavním problémem většiny kampaní a spotů na získání financí pro podporu zdraví a zvýšení životní úrovně v rozvojových zemích, je jejich negativnost. Většina lidí nechce slyšet o problémech, o smrti, či se dívat na videa vyvolávající pocity viny.

Takové pesimistické obrazy chudoby zabraňují, aby se do povědomí lidí dostala hlavní zpráva těchto kampaní. Tou je, že investice do globálního zdraví má skutečné výsledky. Viz například snížení počtu zemřelých dětí z 20 milionů na 9 milionů ročně (v letech 1960 až 2008) a rozšíření ošetřovatelské péče o těhotné ženy, čímž došlo ke snížení úmrtí při porodech.

Skutečnosti, že lidé chtějí slyšet o pokroku a optimismu, využívá projekt Living Proof. Tato multimediální kampaň zdůrazňuje úspěchy charitativní činnosti. Účelem projektu je podělit se o dobré zprávy. Poukazuje na skutečnost, že společnou pomocí se může podařit zlepšit životy nejchudším lidem světa.

V rámci kampaně byla natočena videa, která zobrazují, jak se finanční pomoc promítla do života skutečných lidí. Tito lidé jsou tak živým důkazem, že charita má smysl.

Gatesovým cílem je během příštích patnácti let snížit úmrtnost o další čtyři miliony dětí ročně. K tomu by měl přispět právě Living Proof Project, který slouží jako motivace lidem k financování nadace. Další činnosti, které mají pomoci k dosažení Gatesova cíle, jsou výdej moskytiér a antimalarik, nasazení více vyškolených porodních asistentek a dodávání nových vakcín proti onemocněním plic a dalším nemocem.

Jak řekla Melinda Gates: „Svět je čím dál lepší a lepší, i když možná ne dost rychle.“

Další informace:

Podívejte se na další aktivity nadace Gatesových a co všechno dále zahrnuje projekt Living Proof. Velmi přehledný výčet činností podává Wikipedia; zároveň se zde dočtete i o motivaci Billa Gatese začít se věnovat filantropii. O tomto projektu informuje také článek webu New Scientist. Více videí si prohlédněte na YouTube.

Nejčtenější