Atomová kamínka pro Měsíc

Martin Tůma  |  Vesmír
NASA si vytyčila smělý plán návratu lidí na měsíc

NASA si vytyčila smělý plán návratu lidí na měsíc, v podobě stálé základny s lidskou posádkou, kolem roku 2020. Pro tento krok je potřeba ještě vyvinout, otestovat a do praktického použití zavést celou řadu technologií, a jednou z nich je i zdroj energie. Solární panely budou stačit v počátku, ale pro stálou základnu na Měsíci a další expanze lidstva do kosmu, budeme potřebovat stálý, na vzdálenosti od Slunce nezávislý zdroj – atomový reaktor.

V rámci programu Fission Surface Power (FSP) vyvíjí NASA od roku 2006 nový typ reaktoru vhodný pro použití mimo naši planetu. Musí se to být kompaktní, lehké zařízení, vysoce spolehlivé a s minimálními nároky na údržbu a náhradní díly, požadovaný výkon je kolem 40 kW. V současnosti probíhají testy prototypu reaktoru chlazeného kapalnou směsí sodíku a draslíku, o převod tepla na elektrickou energii se má starat Strilingův motor. Princip tohoto zařízení je velmi starý a jednoduchý, v podstatě už od průmyslové revoluce soupeřil s klasickým parním strojem, ale tehdy se neprosadil. Až naše současné technologické možnosti jej znovu vzkřísily.

Atomová kamínka pro Měsíc

NASA pro lunární reaktor vyvinula motor, pracující s kapalným kovem, jehož efektivita překvapila i samotné tvůrce. Rád bych doplnil, že tento motor nemusí být poháněn pouze teplem z nukleárního reaktoru, může to být i soustředěné sluneční teplo a bude zajímavé sledovat, jak dopadne porovnání efektivity převodu energie ze slunečního záření přes fotovolatické články, anebo přes teplo a Stirlingův motor. Velkou a velmi těžkou součástí pozemních reaktorů je zařízení pro odstínění radiace – reaktorová nádoba. Na lunární základně bude tento problém vyřešen pohřbením reaktoru pod silnou vrstvou regolitu a na povrchu budou pouze chladící panely.

Zdroj: http://www.grc.nasa.gov/…TECB/fsp.htm

Nejčtenější