Asteroidový striptýz

J. PETR  |  Vesmír
Asteroidový striptýz

Asteroidy nejsou v drtivé většině „kusy skály“ ale „hromady kamení“. Tato vesmírná tělesa se během své existence „přesýpají“ nejrůznějším způsobem. Do života asteroidů významně promlouvají i síly, které astronomové považovali za bezvýznamné. Asteroidy prolétající v blízkosti Země jsou přeskupovány i na první pohled velmi slabým působením gravitace naší planety.

V důsledku toho dochází na asteroidech k „sesuvům“, při kterých se „kamení“ hrne od pólů asteroidu k jeho rovníku. Odtud se může materiál z asteroidu uvolňovat do okolního prostoru. Asteroidy, které se dostaly v uplynulých stovkách tisíc let aspoň jednou k Zemi na vzdálenost bližší, než je osm jejích průměrů, jsou tak doslova „svlečené“. Země z nich „strhla“ svrchní vrstvy a povrch takového asteroidu je „čerstvý“.

Nejčtenější