Alzheimer: Ten Němec, co schovává věci

Helena Vrecková  |  Věda
Neurony (Foto: Shutterstock)

Nevyléčitelné onemocnění mozku vedoucí až k absolutní demenci – to je Alzheimerova choroba. Změní nový výzkum tuto definici? Budeme moci tuto nemoc zastavit ještě před projevením příznaků?

Alzheimerova choroba je degenerativní poškození mozku postihující především osoby starší pětašedesáti let. Příčina tohoto onemocnění zatím ještě stále není známá, lékaři dokážou určit pouze jeho průběh.

Při Alzheimerově nemoci dochází k ukládání patologických proteinů, tzv. amyloidů (nerozpustné vláknité celky bílkovin specifických tvarů). Ty pak vytváří plaky v okolí nervových buněk. Tím se nervové buňky a jejich spoje poškozují. Následkem změn v buňkách mozkové kůry dochází k postupné demenci.

V souvislosti se změnami v mozku dochází také k psychickým změnám. Označují se jako příznaky Alzheimerovy choroby: porucha paměti, zmatenost, změny chování a osobnosti, dezorientace v čase a místě, poruchy řeči, demence, atd.

Mnoho odborníků tvrdí, že Alzheimerovi lze do jisté míry předcházet zdravým jídelníčkem, pravidelným pohybem a udržováním mozkové aktivity. Samozřejmě se tím propuknutí nemoci nezabrání, ale může ji to oddálit, nebo alespoň zpomalit její průběh.

Vlevo je obrázek mozku zdravého člověka, napravo mozek člověka s Alzheimerovou chorobou. Foto: Wikipedia
Vlevo je obrázek mozku zdravého člověka, napravo mozek člověka s Alzheimerovou chorobou. Foto: Wikipedia

Preventivní léčba Alzheimerovy choroby

Alzheimer začíná pozvolna a nenápadně. Příznaky se mohou lišit, nebo je lidé přisuzují vysokému věku, proto se často s jeho léčbou začne až v pokročilém stádiu. Podávané léky navíc jen zpomalují průběh onemocnění. Jsou to kognitiva – zlepšují poznávací funkce, jako je myšlení a paměť.

Dalším problémem této nemoci je její propukání ve vysokém věku. Z toho vyplývá, že se zvyšující se věkovou hranicí společnosti bude nemocných přibývat. Proto je nutné najít způsob, jak Alzheimerovu chorobu preventivně léčit.

Cílem projektu ústavu Alzheimerovy choroby ve Phoenixu je objevit vhodnou kombinaci léků pro prevenci Alzheimerovy choroby. Prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout, je testování léčiv na lidech bez příznaků, u kterých však je vysoká genetická pravděpodobnost onemocnění touto chorobou.

Ilustrační foto (Foto: Shutterstock)

Ústav v příštích letech začne sledovat skupinu lidí s normálními kognitivními funkcemi, kteří však nesou genetickou mutaci způsobující dřívější nástup Alzheimerovy choroby. Sledovaným osobám, které jsou ve věku krátce před očekávaným nástupem příznaků Alzheimera, budou podávány různé léky a očkování. Po dvou letech se provedou testy, které ukážou, jak se léky projevily. Výzkum bude probíhat především na několika rodinách v Kolumbii. U nich genové mutace způsobují, že se projevy nemoci objevují téměř u všech členů rodin a průměrně již v 48 letech.

Eric M. Reiman, vedoucí projektu, zastává teorii, že Alzheimer se v mozku projevuje už více než deset let před prvními viditelnými příznaky. Proto mezi 44 členy jedné z rodin testoval několik osob již ve věku od 18 do 26 let. Z výsledků byly patrné drobné změny mozkových buněk napovídající o počínající Alzheimerově chorobě.

Hodně pro a několik proti

Zúčastněným lidem projekt nabízí možnost léčit nemoc ještě před příznakovou fází. Pokud se předpoklady vědeckého týmu naplní, z naší stále rychleji stárnoucí populace by mohlo zmizet onemocnění, které do budoucna ohrožuje mnohem více lidí než dnes.

Avšak jak morální je testovat vliv léků na „zdravých lidech“? Vždyť každý nový výzkum účinnosti léků s sebou nese i riziko toho, že zdravotní stav lidí naopak zhorší. Přes všechna proti je ale preventivní léčba Alzheimera jedním z hlavních lékařských problémů, na něž je nutné najít řešení.


Na výzkumu se podílí také výzkumná centra Alzheimerovy choroby ADNI a DIAN. Pokud vás zajímá prevence Alzheimerovy choroby, péče o takto postiženého, podrobnosti k objevení této nemoci nebo další informace o Alzheimerovi, pak určitě navštivte vložené odkazy.

Nejčtenější