3500 let stará PSČ

Jaroslav Petr  |  Historie
Ilustrační foto

Starověcí vládci se při psaní dopisů jiným vladařům nezdržovali psaním zpáteční adresy. Poselstva nenechala nikoho na pochybách, čí zprávu přinášejí, a navíc si obratem s sebou odnesla i případnou odpověď.

Archeologové se tak dostávají při čtení starých dokumentů do velkých obtíží. O adresátovi většinou nepochybují. Někdy však nedokážou spolehlivě určit pisatele dokumentu. Izraelští vědci nyní vyvinuli přístroj, který pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie odhalí chemické složení materiálu a tím nabídne archeologům vodítko k určení místa, odkud dopis pochází.

Zatím se daří určovat původ dokumentů na hliněných destičkách popsaných klínovým písmem. Vědci tak například zjistili, že hliněnou destičku nalezenou v Egyptě mezi tzv. amarnskými dopisy poslal před 3 500 roky faraónovi Achnatónovi král Abdi-Heba vládnoucí v té době Jeruzalému.

Chemické složení hlíny, z níž byla destička vyrobena, prozrazuje místo jejího vzniku stejně spolehlivě jako dnešní poštovní směrovací číslo.

Foto: fotobanka Shutterstock

Nejčtenější